ایرسا شبکه


ایرسا شبکه

Karaj
6137613867 Ahwaz
Iran


Covered products
  • Open-E DSS V7
  • Open-E JovianDSS
Company services
  • Reseller

شرکت ایرسا شبکه بر اساس آخرین فن آوری های روز دنیا با بهره گیری از کارشناسان فنی متخصص سعی بر آن دارد که خدمات ارزنده ای را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های دیتاسنتر، مجازی سازی و امنیت اطلاعات به مشتریان خود ارائه دهد.

Find us on Google Maps:
Google Map

Explore our product Open arrow icon

Take part in our live demos with Open-E Engineers

  • Several online meetings - each discussing a different Open-E JovianDSS functionality.
  • Chance to ask questions while and after the presentation.
  • Opportunity to understand how Open-E JovianDSS works without any installation or setup.