SPYRA TOMASZ RAFCOM


SPYRA TOMASZ RAFCOM

ul. Zabłocie 18a
43-600 Jaworzno
Poland


Partner's social profiles
Covered products
  • Open-E JovianDSS
  • Open-E DSS V7 (EOLA)
Company services
  • MSP / System House
  • Reseller

Jesteśmy firmą specjalistyczną działającą na rynku systemów zabezpieczania i ochrony danych elektronicznych. Oferujemy naszym klientom pełny zakres technologii i usług wspierających sprawne działanie infrastruktury informatycznej firm.
RAFcom specjalizuje się w dostarczaniu systemów zabezpieczania i ochrony danych elektronicznych. Zajmujemy się ochroną krytycznych danych i aplikacji w systemach naszych klientów, oferując kompleksowe usługi zabezpieczenia, odtwarzania, archiwizacji i zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz doradztwo i pomoc techniczną w zakresie rozwiązywania problemów z infrastrukturą.

Find us on Google Maps:
Google Map

Explore our product Open arrow icon

Take part in our live demos with Open-E Engineers

  • Several online meetings - each discussing a different Open-E JovianDSS functionality.
  • Chance to ask questions while and after the presentation.
  • Opportunity to understand how Open-E JovianDSS works without any installation or setup.