Open-E Poland Sp. z o. o. (Central & Eastern Europe)

Adres


Open-E Poland Sp. z o. o.

ul. Strzelców Bytomskich 87B

41-914 Bytom

Polska

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 50.000 zł

NIP: 626 273 07 25

KRS: 0000171327

Bank


ING Bank Śląski

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Polska

Konto bankowe


PLN Account:

Account Number: 71 1050 1230 1000 0022 7618 3833

IBAN: PL 71 1050 1230 1000 0022 7618 3833

SWIFT/BIC Code: INGBPLPW

USD Account


Account Number: 25 1050 1230 1000 0023 4864 2691

IBAN: PL 25 1050 1230 1000 0023 4864 2691

SWIFT/BIC Code: INGBPLPW

EUR Account


Account Number: 62 1050 1230 1000 0022 9367 6587

IBAN: PL 62 1050 1230 1000 0022 9367 6587

SWIFT/BIC Code: INGBPLPW