Iver Syd AB


Iver Syd AB

Örja Skolväg 15
26191 Landskrona
Sweden


Partner's social profiles
Covered products
  • Open-E JovianDSS
  • Open-E DSS V7 (EOLA)
Company services
  • ISP / Data Center
  • Reseller

Vi levererar IT-driftlösningar i absolut teknisk framkant, vårt personliga engagemang och en stor förståelse för din verksamhet och dina behov. Det är så vi hjälper dig att lösa dina tuffaste affärsutmaningar och rusta dig för framtiden.

Find us on Google Maps:
Google Map

Explore our product Open arrow icon

Take part in our live demos with Open-E Engineers

  • Several online meetings - each discussing a different Open-E JovianDSS functionality.
  • Chance to ask questions while and after the presentation.
  • Opportunity to understand how Open-E JovianDSS works without any installation or setup.